ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

Πρόληψη, ανίχνευση
και αντιμετώπιση διαταραχών επικοινωνίας

Λογοθεραπεία είναι η επιστήμη η οποία σχετίζεται με την πρόληψη, την ανίχνευση και την αντιμετώπιση διαταραχών επικοινωνίας σε ενήλικες, εφήβους και παιδιά
που μπορεί να οφείλονται σε :

 • Δυσκολίες άρθρωσης
 • Φωνολογικες διαταραχές
 • Διαταραχές στη ροή του λόγου (τραυλισμός, ταχυλαλία)
 • Αναπτυξιακά σύνδρομα
 • Νευρολογικές διαταραχές
 • Καθυστέρηση λόγου και ομιλίας
 • Διάχυτη αναπτυξιακή διαταραχή
 • Δυσκολίες που οφείλονται σε βαρηκοΐα ή κώφωση
 • Δυσκολίες που οφείλονται σε νοητική υστέρηση
 • Διαταραχές φώνησης (οζίδια κ.α.)
 • Μαθησιακές δυσκολίες

Δυσκολίες Άρθρωσης

 

Η διαταραχή άρθρωσης αναφέρεται στη δυσκολία του παιδιού να παράγει σωστά κάποιο ή κάποια φωνήματα με αποτέλεσμα να μη γίνεται πάντα αντιληπτός από το περιβάλλον του όταν τα φωνήματα τα οποία δεν καταφέρνει να αρθρώνει σωστά είναι περισσότερα από ένα.

 

Αρχίζουμε να σκεφτόμαστε ότι ένα παιδί χρειάζεται λογοθεραπεία όταν παρατηρήσουμε ότι οι δυσκολίες άρθρωσης εμποδίζουν την επικοινωνία του και δεν γίνεται πάντα αντιληπτό. Σημαντικό θα ήταν το παιδί μέχρι την εισαγωγή του στο Δημοτικό να έχει αντιμετωπίσει τις αρθρωτικές δυσκολίες. Παρακάτω παρατίθεται πίνακας με τις ηλικίες κατάκτησης των φωνημάτων :

Κέντρο για το παιδί  

ΛΟΓΟΣ, ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ

0-6 μηνών

7-12 μηνών

13-18 μηνών

19-24 μηνών

2-3 χρονών

3-4 χρονών

4-5 χρονών

5-6 χρονών

6-7 χρονών

Επικοινωνήστε με το Κέντρο για το παιδί στις Καλύβες για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση σχετικά με τη λογοθεραπεία και την αντιμετώπιση των διαταραχών επικοινωνίας.